وارونهبایگانی‌ها بحران انسانی - وارونه

برچسب: بحران انسانی

نمایشگاه پوستر برای عراق و سوریه در حمایت از بحران انسانی در این کشورها !!!

در حمایت از آوارگان و قربانیان سوریه و عراق ! نمایشگاه پوستر برای عراق و سوریه از 2 ژوئن شروع شده و قرار است تا 30 ژوئن در نمایشگاه  KK Outlet در لندن برگزار شود. این نمایشگاه در واقع یک پروژه پوستر مشترک است که شامل 22 هنرمند است که برای نمایش و اعتراض به وضع فعلی عراق و سوریه اقدام به…