10 وسیله عادی اما گران قیمت بازاریابی در زمان حال مانند گلوله ای است که هر لحظه باید آماده شلیک باشد و تولید کنندگان همواره سعی در ارائه وسیله خاص و لاکچری دارند. به طور مثال آنها وسیله عادی اما گران قیمت که مورد پسند…