وارونهبایگانی‌ها تصویر بدنی - وارونه

برچسب: تصویر بدنی

تاثیر تصویر بدنی بد بر زندگی جنسی افراد چگونه است؟

تاثیر تصویر بدنی بد بر زندگی جنسی بسیار گسترده است. برای زنان، نحوه ای که آنها بدن خود را می بینند می تواند تأثیر زیادی بر احساسات میل جنسی و توانایی آنها در تحریک شدن داشته باشد. مردان هم ممکن است از تصویر بدنی بد در رابطه ی جنسی رنج ببرند، اما عملکرد جنسی مردان به اندازه ی زنان تحت تاثیر…

آیا انتقاد والدین از ظاهرشان، اعتماد به نفس و تصویر بدنی کودکان را منفی می کند؟

انتقاد والدین از تغییرات ظاهری شان می تواند بر اعتماد به نفس و تصویر بدنی کودکان شان تاثیر منفی داشته باشد.صحبت کردن والدین درباره چاقی اندام شان، می تواند نگاه فرزندان به ظاهرشان را درگیر معیارهای کلیشه ای کند. این انحراف از برداشت واقعیت بر درک کودکان از تصویر بدنی شان تاثیر می گذارد. صحبت از چاقی، تصویر بدنی کودکانمان…