وارونهبایگانی‌ها تکنولوژی علمی - وارونه

برچسب: تکنولوژی علمی

باردار شدن بدون نیاز به داشتن رابطه ای جنسی در آینده ای نزدیک !

 بارداری بدون رابطه جنسی ! متاسفانه ،ژاپنی ها در این زمینه نیز موفق شدند.آنها  توانستند یک سلول تخمک از یک سلول خونی را دریافت کنند.به همین دلیل در آینده ای نزدیک می توان بدون داشتن رابطه جنسی باردار شد ! آنچه دانشمندان ژاپنی موفق به انجام آن شده اند یک رمان علمی تخیلی نیست.بلکه آنها یک سلول تخمک از سلول…