احتمال حضور لئوناردو دی کاپریو در جدیدترین فیلم کوئنتین تارانتینو

احتمال حضور لئوناردو دی کاپریو در جدیدترین فیلم کوئنتین تارانتینو

داستان فیلم بر روی خانواده منسون تمرکز دارد کوئنتین تارانتینو به دنبال لئوناردو دی کاپریو برای بازی در نهمین فیلم بلندش است. جدیدترین فیلم کوئنتین…