شبکه های اجتماعی به کمک حادثه دیدگان حمله تروریستی منچستر آمدند !

شبکه های اجتماعی به کمک حادثه دیدگان حمله تروریستی منچستر آمدند !

فیسبوک و توییتر به مهمترین ابزارها برای پیدا کردن افراد گمشده در حمله تروریستی منچستر تبدیل شدند ! خانواده های قربانیان حمله تروریستی منچستر از…