وارونهبایگانی‌ها شخصیت شناسی کوذک - وارونه

برچسب: شخصیت شناسی کوذک

آیا نحوه تفکر کودکان در مورد خودشان اهمیت دارد؟

در علم روانشناسی به تصور و نگاهی که فرد درباره خود دارد خود پنداره می گویند. این تصور و باور تمام ابعاد وجودی انسان را شامل می شود، از جمله بعد جسمانی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی. در واقع فرد از توانایی ها و محدودیت های خود در هر بعد شخصیتی خود تصوری دارد که در نوع نگاه او به…