لانچر مایکروسافت برای اندروید حالا به شما امکان ردیابی مکان و اپ های استفاده شده توسط فرزندتان را می دهد !

لانچر مایکروسافت برای اندروید حالا به شما امکان ردیابی مکان و اپ های استفاده شده توسط فرزندتان را می دهد !

دیگر نگران فرزندانتان نباشید ! ویژگی ردیابی مکان به لانچر مایکروسافت برای اندروید اضافه شد. این ویژگی که در مرحله پیش نمایش قرار دارد، این ویژگی…