مرگ کوبی برایانت و دخترش در سانحه هوایی ! ستاره سابق NBA ، کوبی برایانت ، که یکی از…