وارونهبایگانی‌ها کوکائین - وارونه

برچسب: کوکائین

حقایق علمی ناگفته درباره کوکائین و اثرات سوء مصرف آن !

کوکائین آلکالوئیدی است که از بوته ی یک گیاه بومی آمریکای جنوبی به نام اریتروکسیلون کوکا استخراج می شود. مصرف کوکائین در سال ۱۸۸۰ به منظور بی حسی موضعی مورد استفاده قرار گرفت و هنوز هم برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. جالب اینکه کوکائین برای مدتی یکی از مواد فعال نوشابه ی کوکاکولا محسوب می شد. کوکائین…