نسخه 69 مرورگر کروم منتشر شد / طراحی مجدد و ویژگی های جدید به مناسبت دهمین سالگرد کروم

نسخه 69 مرورگر کروم منتشر شد / طراحی مجدد و ویژگی های جدید به مناسبت دهمین سالگرد کروم

طراحی مجدد و ویژگی های جدید به مناسبت دهمین سالگرد کروم دیروز نسخه 69 مرورگر کروم منتشر شد، طراحی جدید به مناسبت دهمین سالگرد انتشار مرورگر…