شرکت تحقیقاتی Kantar نتیجه تحقیقات خود درباره ی وضعیت بازار تلفن همراه در 5 ماه اول سال 2017 را…