ریمیکس آهنگ Andata ریوئیچی ساکاموتو توسط Oneohtrix Point Never را گوش کنید

ریمیکس آهنگ Andata ریوئیچی ساکاموتو توسط Oneohtrix Point Never را گوش کنید

این آهنگ از آلبوم ریمیکس های جدیدترین آلبوم ساکاموتو با نام async است. Oneohtrix Point Never ریمیکس خود از آهنگ Andata از جدیدترین آلبوم ریوئیچی ساکاموتو async را به اشتراک گذاشته…