رولند سینتی سایزر Anthology 1990 نسخه نرم افزاری سینت وینتیج D-70 را منتشر کرد

رولند سینتی سایزر Anthology 1990 نسخه نرم افزاری سینت وینتیج D-70 را منتشر کرد

تولد یک سینت کلاسیک دیگر توسط تیم نرم افزاری رولند رولند سینتی سایزر Anthology 1990 نسخه نرم افزاری سینت وینتیج D-70 را بر روی سرویس Roland Cloud منتشر…