صفحات مجازی

چرا نباید به عکس هایی که در صفحات مجازی می بینیم اعتماد کنیم ؟

استاد فوتوشاپ، نظر شما را راجع به واقعیت تغییر خواهد داد!

به عکس اعتماد نکنید ! به عکسهایی که در صفحات مجازی می بینید اعتماد نکنید! چرا؟ چون کاملا واضح است ! بسیاری از این عکس ها توسط کاربران ویرایش می شوند و واقعیت را به شما نشان نمی دهند و مردم عادی نیز با دیدن این عکس تحت تاثیر قرار می گیرند.

زندگی واقعی و شخصیت های واقعی با صفحات مجازی و کاربران آنها تفاوت بسیار دارند عکس های ویرایش شده مدل ها توسط فوتوشاب فقط برای جذب فلوور و کسب درآمد است پس گول آنها را نخورید!!!
چینی ها،به Kanahoooon  که در اینستاگرام صدها هزار تعقیب کننده دارد ،استاد فتوشاپ می گویند.زیرا او در زمینه فتوشاپ استعداد خارق العاده ای دارد.با دیدن عکس های وی شما نیز با چینی ها هم عقیده شده و به آنها برای انتخاب این لقب حق خواهید داد.

1#

صفحات مجازی

2#

صفحات مجازی

3#

صفحات مجازی

4#

صفحات مجازی

5#

صفحات مجازی

6#

صفحات مجازی

 

در ادامه بخوانید : بازسازی صحنه های کارتون های دوست داشتنی دوران کودکی با عکس!!