سیستم صوتی دینامیک متمرکز ، موسیقی را به طور مستقیم به گوش سرنشین های خودرو می رساند

سیستم صوتی دینامیک متمرکز ، موسیقی را به طور مستقیم به گوش سرنشین های خودرو می رساند

موسیقی مورد علاقه خود را بدون مزاحمت برای سایر سر نشینان گوش کنید! گوش کردن به موسیقی در حال رانندگی، میتواند بسیار دلچسب باشد، البته...