جدیدترین موزیک ویدیو کمیکال برادرز را بصورت VR (واقعیت مجازی) در مجله وارونه تماشا کنید!!!

جدیدترین موزیک ویدیو کمیکال برادرز را بصورت VR (واقعیت مجازی) در مجله وارونه تماشا کنید!!!

جدیدترین موزیک ویدیو کمیکال برادرز از آلبوم Born In Echoes 2015 جدیدترین موزیک ویدیو کمیکال برادرز (The Chemical Brothers) برای آهنگ “Under The Neon Lights” از…