وارونه

ردیوهد

ردیوهد تک آهنگ جدید خود با نام “I Promise” جمعه این هفته منتشر می کند !

جمعه منتظر این تک آهنگ جدید باشید !

ردیوهد تک آهنگ جدید “I Promise” آهنگ منتشر نشده از آلبوم OK Computer را جمعه منتشر می کند. این ترک قبل از انتشار مجدد این آلبوم به بهانه 20 سالگی OK Computer منتشر می شود.

ردیوهد قرار است 23 ژوئن به مناسبت 20 سالگی انتشار آلبوم OK Computer این آلبوم را به همراه 3 ترک منتشر نشده مجددا منتشر کند که یکی از آن ترک ها “I Promise” است، و قرار است با نام “OKNOTOK” منتشر شود. این آلبوم را می توانید از اینجا پیش خرید کنید.

ترک لیست آلبوم OKNOTOK

Disc 1:
01. Airbag
02. Paranoid Android
03. Subterranean Homesick Alien
04. Exit Music (For a Film)
05. Let Down
06. Karma Police
07. Fitter Happier
08. Electioneering
09. Climbing Up the Walls
10. No Surprises
11. Lucky
12 Tourist

Disc 2:
01. I Promise
02. Man of War
03. Lift
04. Lull
05. Meeting in the Aisle
06 Melatonin
07. A Reminder
08. Polyethylene (Parts 1 & 2)
09. Pearly
10. Palo Alto
11. How I Made Millions

آهنگ “I Promise” در اجرای زنده ردیوهد در سال 1996 را تماشا کنید