طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی خودروهای آینده توسط کودکان 11 ساله شما را متعجب خواهد کرد

تصور کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

GoCompare، کمپانی بیمه انگلیسی در طی کمپینی از کودکان مدارس لندن درخواست کرده تا آنها خودروهای آینده را نقاشی کنند و سپس این نقاشی ها را توسط کمپانی تصویر سازی شود.با توجه به اخبار اخیر که بریتانیا فروش وسایل نقلیه سوخت فسیلی را از سال 2040 ممنوع می کند، این شرکت تصور می کند که بسیار جالب است ببینیم کودکانی که قرار است خودروها سوخت پاک را در آینده سوار شوند چه تصوری نسبت به این ماشین های دارند.

چیزی که بچه ها طراحی کرده بودند به شدت جالب و کودکانه بود. اندرو کمپین سخنگوی Go Compare گفت : “بسیاری از این طرح ها شامل طرح های بامزه ، رباتیک و خودرو های بالدار بود، با این حال طرح های اکو فرندلی و جالبی نیز در میان آنها حضور داشت.

طرح های این کودکان خودروهایی را در حال پرواز، شلیک لیزر و تبدیل شدن به روبات نمایش می دادند. اما آنها همچنین با استفاده از نیروی باتری حرکت می کردند و آینده ای را نشان می دادند که راننده به جای نگرانی در مورد رانندگی و جاده  می تواند به  خواب و خوردن  بپردازد. جالب بود که ببینیم تصورات کودکان محدود به محدودیت های فیزیکی نیست، در واقع طراحی این کودکان با ایده هایی که طراحان حرفه ای نسبت به آینده دارند شباهت بسیار دارد.

همچنین بخوانید : با گذر زمان و بزرگتر شدن شما چه اتفاقی برای خلاقیت شما رخ می دهد !

در ادامه نگاهی به نقاشی های این کودکان بیندازید و طرح مورد علاقه تان را از این میان با ما به اشتراک بگذارید.

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

همچنین بخوانید :راههای ایجاد و افزایش عزت نفس در کودکان چیست؟ و چه اهمیتی دارد !؟

 

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

طراحی های کودکان 11 ساله از خودروهای آینده

 

در ادامه بخوانید :