ساندکلاد حالا به شما اجازه ساخت پلی لیست شخصی همانند اسپاتیفای را می دهد!

ساندکلاد حالا به شما اجازه ساخت پلی لیست شخصی همانند اسپاتیفای را می دهد!

این ویژگی جدید شباهت بسیار زیادی با قابلیت Discover Weekly اسپاتیفای دارد ساندکلاد به تازگی ویژگی جدیدی با نام Upload را معرفی کرده است که این…