اون اولی ها که گفتی مردند ولی اونایی که تو avengers3پودر شدن که واقعا نمردند به همین دلیله که دارن avengers4رو میسازن
و اون شخصیتای توی ددپول که ابر قهرمان نبودن اونا اصلا چنتا شخصیت فرعی داستان بودن
درکل نه خوب بود نه بد