کلید داشتن ازدواج موفق چیست؟

اگر فکر می کنید که ” بخشش و فراموش کردن” کلیدهای طلایی شما برای داشتن ازدواجی موفق است، وقت آن رسیده است تا در اندیشه ی خود تجدید نظر کنید! بخشش کلید داشتن ازدواج موفق نیست!!!. حتما قبول این مسئله برایتان بسیار سخت است. زیرا این باوری است که همیشه با اکثر ما همراه بوده است. اما چطور بخشش و فراموش کردن کلید داشتن ازدواج موفق نیست؟

ببخشش و گذر از اشتباهات دیگران برای فرد بسیار آرامش بخش است. اما زمانی که بحث روابط زناشویی به میان می آید بهتر است کمی بیشتر فکر کنید. اگر ازدواج تان برایتان مهم است، بهتر است قبل از دنبال کردن کورکورانه ی این نصیحت، کمی به آن فکر کنید.

یک مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه تنسی نشان داده است که افرادی که رفتارهای بد و زشت شان بخشیده شده است، بیشتر احتمال دارد که آن رفتار را دوباره تکرار کنند. در این مطالعه 135 زوج تازه ازدواج کرده مورد بررسی قرار گرفتند. از آنها خواسته شد تا روابط متقابل روزانه شان را گزارش کنند و اشتباهات همسرشان و بخشش یا عدم بخشش خودشان در ارتباط با آن اشتباه را ثبت کنند.


همچنین بخوانید: ۵ کار که زوج ها باید در هر ماه حتما برای حفظ رابطه زناشویی انجام دهند !


نویسنده این مطالعه “جیمز مک نالیتی” اظهار داشته است: کسانی که همسر خود را بخاطر رفتار بد بخشیده اند، دو برابر بیشتر از کسانی که همسرشان را نبخشیده بودند، در گزارش هایشان رفتارهای بدی از همسرشان ثبت کردند.

McNulty اظهار داشته است که یک توضیح قابل قبول برای این نتایج وجود دارد. و این دلیل از این قرار است که ” بخشش به کسی که اشتباه یا خطا می کند، اجازه می دهد که دوباره کارش را تکرار کند چون احتمال بخشش دوباره ی خود را می دهد. و از طرفی به عمق اشتباه و خطای خود پی نمی برد، بنابراین به احتمال بیشتری دوباره و دوباره آن را تکرار خواهد کرد. و در نتیجه به رابطه و ازدواجی که در آن است، لطمه وارد خواهد شد.بخشش کلید داشتن ازدواج موفق نیست، بلکه آن را بدتر می کند!!!

کای فرانسیس، خانواده درمانگر اخطار می دهد که این گفته ها به این معنی نیست که افراد هرگز نباید همسران خود را ببخشند. برعکس او توصیه می کند که افراد باید قبل از بخشش همسرشان، با رفتارهای منفی او روبه رو شوند و به دنبال فهم علت و انگیزه ی این رفتارها باشند.نه اینکه کور کورانه با یک معذرت خواهی ( یا بدون آن! ) او را ببخشند و سعی کنند همه چیز را فراموش کنند.

همچنین فرانسیس معتقد است اگر رفتارهای بد و ناراحت کننده ی همسرتان را بدون صحبت کردن درباره ی آن ببخشید و فراموش کنید، این کار معنایی نخواهد داشت. و اگر قصد شما حفظ و محافظت از رابطه و ازدواج تان است، بدانید که باید بخشش کورکورانه را کنار بگذارید. البته این قانون می تواند در روابط دوستی تان هم صادق باشد.

ممکن است به خواندن این مطالب هم علاقمند باشید: