ترکیب رنگ های مختلف در آب

عکس های بسیار زیبا و جذاب از ترکیب رنگ های مختلف در آب !

ترکیب رنگ های مختلف در آب !

امروزه عکاسی با وجود پیشرفت های تکنولوژی رنگ تازهای به خودش گرفته است، اما این دلیل نمیشود که خلاقیت جای خود را از دست داده باشد.

مجموعه زیر آثار بسیار زیبا و جذب کننده از ترکیب رنگ های مختلف در آب اثر Brian Tomlinson است که به گفته خودش با ریختن رنگ در آکواریوم قدیمی خود موفق به ثبت این تصوریر شده است.

در ادامه عکس های بسیار زیبا و جذاب Brian Tomlinson را تماشا کنید.

در ادامه بخوانید : مجموعه خواب اثر فوق العاده مریم اشکانیان، دوزندگی روی بالش !!!

ترکیب رنگ های مختلف در آبترکیب رنگ های مختلف در آبترکیب رنگ های مختلف در آبترکیب رنگ های مختلف در آبترکیب رنگ های مختلف در آبترکیب رنگ های مختلف در آب