کوتاه کردن موها

موهای خود را اول کوتاه کنیم سپس رنگ یا بالعکس؟ شیوه ی درست کدام است ؟

زمانی که به آرایشگاه مراجعه می کنید باید کدام مرحله را اول انجام دهید ؟

فرض کنید که شک تصمیم به تغییر رنگ و کوتاه کردن موها را دارید به نظر شما کدام باید اول صورت گیرد کوتاهی یا رنگ کردن موها ؟ با راهنمایی های اشتباه آرایشگران یا عدم توجه به مراحل کارگاهی هم از نظر زمان و هم از نظر اقتصادی دچار زیان می شویم .

ما در این مطلب مراحل درست را برای شما بازگو می کنیم آماده اید :

اول کوتاه کردن موها ، سپس رنگ یا برعکس ؟

زمانی که قصد کوتاهی و رنگ کردن موهای خود را دارید.درستترین روش در مرحله اول کوتاه کردن موها است.زیرا اگر اول موها را رنگ کنیم و سپس کوتاه کنیم ممکن است از نتایج به دست آمده راضی نباشید.و اما چرا اول کوتاهی و سپس رنگ ؟

برای صرفه جویی در زمان ؟

فرض کنیم اول موهای خود را رنگ کرده اید ……زمانی که موهای خود را رنگ کرده اید و قصد کوتاهی آنها را دارید موهای تازه رنگ شده خود را نیز از بین می برید و کوتاه می کنید.بعد از کوتاهی دیگر رنگ موهای شما خود را نشان نمی دهد و جذاب نیست .

برای صرفه جویی در اقتصاد

هرچقدر موهای شما بلند تر باشد همان قدر نیز هزینه رنگ شما افزایش می یابد. اگر در آرایشگاه موهای خود را رنگ می کنید به همان میزان باید هزینه کنیم .به همین دلیل از نظر اقتصادی اول باید موهای خود را کوتاه و سپس رنگ کنید.

برای دست یابی به نتیجه بهتر

رنگ موهایی مانند مش و هایلایت با توجه به مدل موها باید تعیین شوند.به همین دلیل اگر موهای خود را اول رنگ و سپس کوتاه کنید ممکن است به نتیجه دلخواه دست نیابید.

در ادامه بخوانید : ۵ ماده غذایی مفید برای داشتن موهایی سالم و قوی !!