یکی از مهمترین وظایف مدیران “تصمیم گیری” است، مدیران موفق چگونه تصمیم گیری می کنند؟

در ادامه بحث راز موفقیت مدیران موفق که هفته گذشته مطرح کردیم باید بگوییم ،این موضوع کاملا روشن است که در اصل مدیران تصمیم گیرنده هستند، اما آنها برای گرفتن یک تصمیم مناسب چه باید بکنند؟ از چه راهبردی باید بهره ببرد؟ 

یک رهبر موفق با توجه به شرایط و موقعیتی که وجود دارد و همچنین موضوعی که باید درباره ی آن تصمیم بگیرد یکی از راهبرد های زیر را به کار می بندد. توجه داشته باشید که پایبندی به یک راهبرد تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن شرایط باعث شکست شما خواهد شد.

راز موفقیت مدیران موفق ؛ راهبرد های تصمیم گیری

تصمیم گیری خودکامه: در این راهبرد فرد دو نوع رفتار را از خود بروز می دهد. یا با توجه به اطلاعات شخصی خودش به تنهایی تصمیمش را می گیرد، یا اطلاعات مختصری را از کارکنان دریافت کرده و بازهم به تنهایی تصمیم می گیرد. با اینکه شاید خودخواهانه به نظر برسد ولی در بعضی مواقع این راهبرد لازم است و بسیار موثر واقع می شود. البته به میزان زیادی بستگی به کفایت و دانش مدیر دارد.تصمیم گیری مشاوره ای: این راهبرد هم دو نوع رفتار را شامل می شود. مدیر یا رهبر به صورت فردی و تک تک با کارکنانی که با موضوع یا مشکل درگیرند صحبت می کند و با توجه به آنها به تنهایی تصمیم گیری می کند. یا به صورت گروهی نظرات و پیشنهادات آنها را می گیرد و بعد به تنهایی تصمیمش را می گیرد.

تصمیم گیری گروهی: در این راهبرد رهبر یا مدیر درست مانند عضوی از گروه می شود و مشکل میان گروه مطرح می شود و یک تصمیم مشارکتی بر مبنای اتفاق آراء گرفته می شود. راهبرد تصمیم گیری گروهی و مشارکتی در مواقعی که مدیر در گرفتن تصمیم تردید دارد بسیار مناسب است.

درست است که به کار بستن روش های مشاوره ای و گروهی سرعت گرفتن تصمیم را کاهش می دهد ولی رضایت کارکنان را به طور مثبتی بالا می برد. شما با توجه به شرایط و موقعیت و مشکلی که پیش رویتان است باید یکی از این راهبردها را انتخاب کنید.

برای بهبود عملکرد مدیریتی تان کانال های ارتباطی با کارکنانتان را تقویت کنید، نیاز ها و نظرات آنها را بشنوید و به آنها رسیدگی کنید، این قسمت از راز موفقیت مدیران موفق است.

با توجه به بخش اول که خدمتتان ارائه شد بسته به شرایطی که در آن هستید وظیفه مدار یا رابطه مدار باشید. این را همیشه به یاد داشته باشید که اگر کارکنان به حمایت شما احتیاج دارند شما هم متقابلا به حمایت آنها نیاز دارید. و مهم تر ازهمه شما باید واقع بین و انعطاف پذیر باشید، فراموش نکنید که مدیریت موفق و کارآمد در گرو داشتن بهترین رفتار و بهترین تصمیم گیری با توجه به شرایط موجود است.

ممکن است به خواندن این مطالب نیز علاقه مند باشید