از دست ندادن عشق ، که یکی از مهمترین عناصر روابط بین زن و مرد است ، دارای اهمیت زیادی است.اما آیا عشق با ازدواج از بین می رود ؟

عشق ارزشمندترین عنصر روابط دوجانبه است. عشق آغازگر رابطه است.عشق ، نزدیکی بین دو نفر است. این عشق است که روابط را به وحدت بی نهایت تبدیل می کند.عشق همان چیزی است که ازدواج ها را زنده نگه می دارد.اما آیا با این همه قدرت که ما را به انجام بسیاری از کارها وادار می کند، عمری دارد یا باید روزی به پایان برسد ؟


همچنین بخوانید :


کلمات وجود دارند و این چیزی است که باعث می شود مردم به آن ها اعتقاد داشته باشند.گاهی کلمات باعث تغییر زندگی می شوند.قدرت کلمات بسیار زیادند.شاید یکی از این کلمات ابدیت عشق است.خوب ، ما به آن اعتقاد داریم یا شاید ما دوست داریم آن را باور کنیم …

با اعتقاد به ابدیت عشق ،  قلبها دستان خود را متحد کرده و لانه های خود را بنا می کنند.زندگی هایی که با عشق آغاز می شود بعد از مدتی در ریسک بیش تری قرار می گیرند.خطر پایان یافتن  عشق بزرگترین ترس در قلبهایی است که با عشق زندگی خود را آغاز می کنند.از همان روزهای اولیه ازدواج خطر پایان یافتن عشق در رابطه ها احساس می شود.

آیا عشق با ازدواج از بین می رود ؟

هر اختلاف نظر ، هر تلخی ، هر صدمه ای ، باعث فاصله در قلب ها می گردد.خواسته ها و انتظارات شخصی بر عشق غلبه می کند.هر فرد می خواهد ثابت کند که خودش درست فکر می کند و همیشه حق با اوست و برای ثابت کردن این موضوع با شریک زندگی اش می جنگد.و در این حال است که عشق زیر ابری از مشکلات پنهان می شود.

اما باید چگونه عشق در ازدواج را حفظ کنیم ؟

این سؤال را از خودتان بپرسید و با اخلاص جواب دهید.آیا ارتباط من با همسرم خوب است؟ آیا می توانم او را با صمیمانه ترین حالت درک کنم؟آیا می توانم به یاد آورم که او عشق زندگی من است و کسی است که برای بدست آوردنش تلاش کرده ام نه کسی که آمده ام تا با او بجنگم ؟

در کنار همسر خود باشید کسیکه با او عشق را آغاز کرده اید.برای او ارزش قائل شوید تا برای شما ارزش قائل شود .برای یکدیگر وقت بگذارید و کارهای مورد علاقه تان را انجام دهید.زمان با ارزش ترین گنج و ارزشمندترین هدیه ای است که می توانید به عزیزان خود هدیه کنید.