نوشتن اجاره نامه

نحوه نوشتن و تنظیم اجاره نامه توسط موجر

 

اگر قصد اجاره دادن ملک خود را دارید، با فنون مربوط به نحوه نوشتن اجاره نامه آشنا شوید

 ۱- اولین نکته اینکه، نحوه نوشتن اجاره نامه مربوط به املاک تجاری با املاک مسکونی تفاوت داشته و  شما به عنوان صاحب یک ملک تجاری باید بدانید که تنظیم قرارداد اجاره املاک تجاری نیازمند بررسی و دقت بیشتری است. چراکه اجاره نامه های مربوط به املاك مسكونی نیازی به تنظیم در دفتر اسناد رسمی ندارند. هرچند می توان آنها را نیز به طور رسمی منعقد نمود و از مزایای اسناد رسمی بهره مند شد. لیکن وفق قانون روابط موجر و مستاجر تمامی اجاره نامه های مرتبط با املاك دارای کاربری یا استفاده ی تجاری باید به طور رسمی تنظیم شوند.! به علاوه اجاره نامه های تجاری دارای پیچیدگی های خاصی هستند که در این مجال نمیگنجد.

۲- قرارداد اجاره برای آنكه از برخی امتیازات حقوقی و قانونی برخوردار باشد باید به امضای دو شاهد رسیده باشد. یكی از این امتیازات آن است كه می توان بدون مراجعه به دادگاههای عمومی و به صرف ارائه اجاره نامه ی ممضی به امضای شهود و طرفین قرارداد به شورای حل اختلاف محل ، از شورای مزبور دستور تخلیه مورد اجاره را بدون جری تشریفات قضایی خاص و در سریعترین وقت ممكن اخذ نمود. لازم به ذکر است درصورت نقص دراین خصوص و حتی در صورت وجود امضای یک شاهد در اجاره نامه، امکان برخورداری از امتیاز فوق برای طرفین وجود نخواهد بود.

۳- چنانچه شما به عنوان موجر قراردادی را امضا می كنید حتما در نظر داشته باشید که برای عدم استرداد به موقع مورد اجاره و همچنین عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر یك ضمانت اجرای کاربردی مقرر كنید، به دیگر سخن، نوعی خسارت قراردادی- كه میتواند به صورت روزانه یا كلی باشد تعیین كنید؛ با توجه به اهمیت موضوع، متنی را به عنوان نمونه برایتان می آوریم که شما نیز با نحوه نوشتن اجاره نامه جامع آشنا شوید و میتوانید از عبارت زیر در اجاره نامه ی تنظیمی خود بهره مند شوید:

  • «درصورت عدم پرداخت اجاره بها در سر رسید مقرر، مستاجر باید به ازای هر روز تاخیر مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت به موجر پرداخت نماید كه بدل از انجام تعهد اصلی نمی باشد، ضمن اینكه در صورت تاخیر در پرداخت بیش از بیست روز، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.»۴- جهت برخورداری از مزایای قانونی و قضایی اجاره نامه، لزوما نیازی به تنظیم آن در آژانسهای املاك و یا اخذ كد رهگیری نیست و طرفین قرارداد اجاره حتی می توانند به طور دستی و بدون مراجعه به آژانس های املاک و البته پس از درج نکات لازم در قرارداد و آگاهی از فنون و نحوه نوشتن اجاره نامه، نیاز خود را در این خصوص برطرف سازند.

    ۵- به طور کلی هیچگاه فراموش نکنید،  هیچ نوعی از قراردادها را من جمله قرارداد اجاره، بدون مطالعه کامل امضا نكنید. به علاوه همواره در نظر داشته باشید چنانچه تعهدی را از ناحیه مستاجر در قرارداد ذكر نمودید در مقابل حتما یك ضمانت اجرا یا همان خسارت قراردادی عدم انجام تعهد نیز برای آن مقرر كنید.

    ۶- بهتر است در قرارداد ذکر نمایید که درصورت ورود هرگونه آسیب به اجزای مورد اجاره که ناشی از قصور مستاجر باشد، شما می توانید خسارت وارده را با مبلغ ودیعه ی پرداختی مستاجر تهاتر نمایید و در این خصوص اختیار کامل را از مستاجر اخذ نمایید.

۷- علی رغم دیدگاه رایج در میان مردم، گرفتن چک تخلیه از مستاجر، نمی تواند نفع خاصی برای مالک ایجاد نماید چراکه اولاً این چک بابت ضمانت از مستاجر اخذ می گردد فلذا مطابق قانون صدورچک فاقد وصف کیفری است، ثانیاً در مقابل، هرگونه استفاده از این نوع چک و برگشت زدن آن توسط مالک می تواند او را مشمول عناوین مجرمانه مانند خیانت در امانت نماید.

۸- چنانچه درنظر دارید که مستاجر حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته باشد، صراحتاً این موضوع را قید نمایید، چراکه طبق قانون مدنی ایران، درصورت سکوت قرارداد اجاره در اینباره، مستاجر حق واگذاری ملک را به اشخاص ثالث خواهد داشت.

همانگونه که شاهد آن هستید، دانستن قواعد و نحوه نوشتن اجاره نامه میتواند شما را از تبعات منفی احتمالی دور سازد.

ممکن است به خواندن این مطالب نیز علاقه مند باشید