برای داشتن یک گفتگوی صریح و روشن چه باید کرد؟

برای داشتن یک گفتگوی صریح و روشن چه باید کرد؟

ارتباط موثر با دیگران منبع کمال و خودشکوفایی

داشتن ارتباط با دیگران به معنی برقراری تماس روانی با افراد، نه فقط صرف بودن کنار آنها به بهزیستی جسمانی و روانی ما کمک شایانی می کند.اما گاهی اوقاع در برخورد های روزانه ی ما برخی کژفهمی ها و سوء تفاهم های غیرقابل اجتناب به وجود میاد. در نتیجه ما نیازمند یک گفتگوی صریح و روشن هستیم.

در واقع در فرایند ارتباط (رساندن منظور و پیاممان به شخص مقابل و دریافت پیام مخاطب) اشکال به وجود میاید. به این صورت که شما می خواهید پیامی را به مخاطب منتقل کنید، اما آنچه می گویید دقیقا آن چیزی نیست که منظورتان بوده، شاید چیزی را اضافه یا کم بگویید یا به سادگی اشتباه آن را بیان کرده باشید. از طرفی آنچه مخاطبتان می شنود دقیقا چیزی نیست که گفته شده است.ممکن است قسمتی را حذف و یا تحریف کند. و همین طور جوابی که می دهد ممکن است باز هم دچار همین کژفهمی شود.این چرخه می تواند نتایج فاجعه انگیزی به بار بیاورد. به همین منظور ما نیاز داریم تا روش های یک گفتگوی صریح و روشن را بدانیم.

به عنوان گوینده چگونه از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری کنیم؟

بیش از حد حرف نزنید: سعی کنید مختصر و مفید پیام خود را بیان کنید و از گفتن جزئیات بی ارزش خودداری کنید، بیش از حد صحبت کردن باعث می شود که شنونده نتواند همه ی آنچه گفته اید را بخاطر بسپارد. ممکن است شنونده بخش های بی اهمیت از صحبت شما را بخاطر بسپارد ولی پیام اصلی شما را از دست بدهد.

لحن صدایتان را کنترل کنید: بیش از حد آرام و یکنواخت صحبت نکنید، ممکن است حوصله ی شنونده سر برود. همین طور خیلی سریع صحبت نکنید، ممکن است شنونده متوجه حرفهایتان نشود و پیام و اطلاعات را از دست بدهد.

دیدگاه شنونده را در نظر بگیرید: در یک گفتگوی صریح باید توجه داشته باشید که مخاطب شما راجب به موضوعی که شما مطرح می کنید، چه دیدگاهی دارد. مثلا در صحبت با یک فرد خارجی نمی توانید از ضرب المثل ها برای رساندن پیامتان استفاده کنید.

به عنوان شنونده چگونه از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری کنیم؟

به مسائل دیگر فکر نکنید:  سعی کنید فقط به آنچه گفته می شود گوش کنید و به مسائلی مثل جوابی که باید بدهید فکر نکنید زیرا در این صورت شما از درک پیام اصلی و اطلاعاتی که لازم است محروم می شوید.

به آنچه واقعا گفته می شود گوش کنید نه آنچه انتظار دارید: ممکن است شما فکر کنید کسی با شما خصومت دارد. پس هر چه می گوید شما آن را بد تعبیر و تفسیر خواهید کرد. پس انتظارات و تصورات خود را کنار بگذارید و فقط به صحبتهای گوینده گوش کنید.

به کل پیام توجه کنید: سعی کنید به کل صحبت های مخاطبتان گوش کنید و فقط به اولین حرف ها یا آخرین حرف های گوینده توجه نکنید.

به پیام اصلی توجه کنید نه جزئیات پیام: توجه به جزئیات بی اهمیت شما از درک صحیح پیام اصلی صحبت محروم می کند.

“پسخوراند ارائه کنید و یک جو پذیرنده فراهم کنید”

برای ارائه ی پسخوراند شما باید به مخاطبتان اطلاعاتی بدهید که متوجه شود شما از صحبت هایش چه چیزی متوجه شده اید، یا از شنونده بخواهید پسخوراند بدهد.

همچنین ایجاد جوپذیرنده به این معنی است که قضاوت های ارزشی تان را کنار بگذارید. این کار باعث می شود که مخاطبتان احساس نکند که مورد محاکمه قرار گرفته است و مورد انتقاد قرار نگرفته است. در این صورت بیشتر احتمال دارد که تمام حرفها و عقاید و تردیدهایش را مطرح کند.

شما می توانید نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 

ممکن است به خواندن این مطالب نیز علاقه مند باشید