تاثیر فیلم هایی با موضوع ویروس بر روان ما ! در روزهای شیوع ویروس کرونا ، فیلم هایی با موضوع ویروس بیش از تر همیشه بیننده دارند.اما چرا ما در این دوران فیلم هایی با موضوع ویروس ها را بیش از گذشته تماشا می کنیم؟تماشای فیلم های اپیدمی چگونه بر روان ما تأثیر می گذارد؟آیا می توانیم با تماشای فیلم های شیوع  نگرانی از بیماری را در زندگی واقعی خود کاهش دهیم؟ آیا دیدن چنین فیلم هایی می تواند تاثیر منفی یا مثبت بر روحیه ما بگذارد؟

تاثیر فیلم هایی با موضوع ویروس بر روان ما

با نگاهی به داده های اینترنتی متوجه می شویم که تماشا فیلم های با موضوع بیماری های واگیر دار و آخر الزمانی در این دوران بسیار افزایش پیدا کرده است.


همچنین بخوانید:

چگونه با کودکان درباره‌ی ویروس کرونا صحبت کنیم؟

راهکارهایی برای رهایی از اضطراب کرونا ویروس !

ترس از ابتلا به کرونا باعث 6 مشکل سلامتی می شود!


 دکتر دمیرچی متخصص روانشناسی بیان می کند :”ما با تماشای فیلم های با موضوع شیوع می توانیم اضطراب و استرس خود را کاهش دهیم.در این دوران ، تماشای فیلم هایی از این دست احساس امنیت ما را افزایش  و احساس ترس ما را کاهش می دهند.چنین دوران هایی می تواند به شرایطی تبدیل شود که هم تولید کنندگان این صنعت و هم مصرف کننده هایی مانند ما بتوانند از دو طرف بهره مند شوند.در مقابله با چنین بحران ها ، صنعت فیلم می تواند در مدیریت اضطراب و ترس های ما سود زیادی کسب کند. “

فیلم هایی با موضوع شیوع می توانند امید بخش باشند

مهمترین پیام فیلم های شیوع اهمیت امید و وحدت به عنوان یک جامعه است.دکتر دمیرچی بیان می کند :”ما این پیام را در زندگی خود در زمان شیوع که اکنون در آن زندگی می کنیم ، درج می کنیم تا بتوانیم با دور شدن از احساس تنهایی با امید اتحاد ، اضطراب و ترس خود را کنترل کنیم.این نوع تولیدات نه تنها مسئولیت زندگی خودمان یا حمایت از عزیزان ما را نسبت به ویروس حساس می کند بلکه احساس و مسئولیت پذیری را که همه می توانند با اتصال به همدیگر از آنها محافظت و نجات دهند ، تحمیل می کند.

ترس و اضطراب را کاهش می دهند

در این بحران که کادر درمان جانشان را در میان گذاشته اند ما فقط با خانه ماندن می توانیم به آن ها کمک کنیم.ما با ماندن در خانه ، به عنوان شریک در کمک به حل بحران ، به عنوان یک جامعه ، بدون از دست دادن امید ، زندگی را نجات می دهیم.در واقع ، ما همه قهرمان هستیم “، آنها می توانند با افکار خود احساس بهتری داشته باشند ، بنابراین می توانند احساسات و افکار خود را مانند اضطراب ، ترس و عدم توانایی در کنترل کاهش دهند.بنابراین دیدن فیلم هایی با موضوع شیوع باعث می شود که این احساس همدلی تقویت شود و شرایط را بیش تر درک کنیم.

این فیلم ها نوعی ابزار تلقیح احساسات هستند

تاثیر فیلم هایی با موضوع ویروس بر روان ما

 تماشای فیلم هایی از این دست به ما کمک می کند تا پیشرفت ، مبارزات و نتیجه فرایندی که در آن زندگی می کنیم را در ذهن خود تجسم کنیم.این فیلم ها در حال تبدیل شدن به نوعی منبع ایده برای ما هستند. اضطراب و ترس ممکن است با احساس کنترل ایجاد شده توسط فیلم ها کاهش یابد.چنین فیلم هایی می توانند احساس کنترل ، امید و شجاعت را القا کنند و می توانند کاملاً خوب و مؤثر به عنوان نوعی ابزار تلقیح احساسات کار کنند. 

وقتی مردم احساس کردند کنترل خود را از دست می دهند ، ذهنشان شروع به تولید سناریوهای فاجعه می کند.برای ذهن ما مهم نیست که احتمال وقوع بدترین سناریو چقدر کم باشد.نکته مهم این است که می تواند چنین سناریویی را تولید کند و قدرت باور کردن آن را داشته باشد ، حتی اگر در یک میلیون امکان وجود داشته باشد.تماشای فیلم هایی که حاوی چنین سناریوهایی برای فاجعه هستند می توانند تمام احساسات و افکار مثبت موردنیاز سناریوی فاجعه خودمان را به ما ارائه دهند ، از جمله امید ، شجاعت ، وحدت ، نجات جان ، احساس مفید ، کنترل ، احساس تاب آوری.

به همین دلیل ، چنین فیلم های فاجعه باری با برد بشریت به پایان می رسد.به این معنا ، هم برای تهیه کنندگان و هم برای مخاطبان بسیار مهم است که فیلم های تهیه شده در چنین فرآیندی ها یا فیلم های فاجعه ای که حتی اگر در دنیا مثل آن تجربه نشده باشند ، اتفاق می افتد ،حتی اگر احتمال آن ها یک در میلیون باشد.

کدام اختلالات روانی بعد از شیوع افزایش می یابد؟

تاثیرات روانی دوران شیوع قطعا بعد از این دوران نیز باقی خواهد ماند.تحقیقات نشان می دهد که تا 30 درصد از افراد پس از بیماری همه گیر  دچار”اختلال استرس پس از سانحه” و “افسردگی” می شوند.وقتی به فیلم های مربوط به فاجعه نگاه می کنیم ، این فیلم ها به تصاویر منفی و احساساتی که مردم پس از فاجعه از خود به جا گذاشته اند ، اشاره نمی کنند.

بنابراین ، مردم با این امید تغذیه می شوند که با پایان یافتن این روند ، همه چیز به حالت عادی بر می گردد.چنین امیدی مهمترین بخشی است که ذهن برای سناریوی فاجعه به آن نیاز دارد.در نتیجه ، چنین فیلم های فاجعه ای می توانند نقش مهمی در القای آگاهی اجتماعی به ما داشته باشند.